Audun Automat

kr 100,- (50,- m/ettermiddagskonsert) / 01.03.08 kl 21:00 Del denne siden

Jørgen Mathisen - saksofon, Erlend Slettevold - piano, Audun Ellingsen - bass og Ole Thomas Kolberg - trommer.

Audun Automat er eit prosjekt som tek utgangspunkt i den europeiskeavantgardejazzen frå 60- og 70-talet. Vi prøvar å kople denne inspirasjonen opp mot nye utrykk frå notida sin jazz ogpopulærmusikk. Fokuset er på balansegangen mellom det komponerte og det improviserte, det stygge og det vakre, det kollektive og detsolistiske, kaos og orden.

Erlend Slettevoll- utdanning frå jazzlinja i Trondheim, aktiv i band som The Core, Petter Wettre Kvartett og In Orbit
Jørgen Mathisen – utdanning frå jazzlinja i Trondheim, aktiv i band som Supersonic Rocketship og Shagma
Ole Thomas Kolberg – utdanning frå jazzlinja i Trondheim, spelar med Brat, Klaus Holm Kollektif og Sonny Simmons
Audun Ellingsen – utdanning frå Leeds College of Music, spelar med Froy Aagre & Offbeat, Sphinx

Program

neste ti konserter

Lørdag 06.06.20 16:00

Kompen Quintet - strømmekonsert

Hele programmet