Søndagsjammen på Herr Nilsen - 1. Påskedag spesial

Søndagsjammen på Herr Nilsen - 1. Påskedag spesial


Søndag 09.04.23 Kl. 20:00 / Kr. 0,- / Billett

Humørfylt jazzjam av ypperste kvalitet, som foregår på byens beste klubbscene annenhver søndag! Herrene Jens Fossum, Hermund Nygård og Anders Aarum utgjør stammen i huskompet,  men flere av hovedstadens fremste jazzmusikere dukker titt og ofte opp i husbandet!

Arrangeres i samarbeid med Oslo Jazzforum. Bonger til aktive jammere. Velkommen!

Lignende:
Søndag 23.04.23 Søndagsjammen på Herr Nilsen
Søndag 07.05.23 Søndagsjammen på Herr Nilsen
Søndag 21.05.23 Søndagsjammen på Herr Nilsen
Søndag 04.06.23 Søndagsjammen på Herr Nilsen
Søndag 18.06.23 Søndagsjammen på Herr Nilsen - sesongavslutning