Nordisk Kor

Kr 100,- / 10.09.12 21:00 Del denne siden

Nordisk kor består av ca 25 sangere under ledelse av dirigent Kari Raff Reinemo.

De har et godt og variert repertoar bestående av pop, viser, jazz og klassisk,
som legger vekt på å ivareta det nordiske tilsnittet som var den opprinnelige tanken da koret ble startet i 1982

Program

neste ti konserter

Hele programmet