Østkanten Bluesklubb


Østkanten Bluesklubb (ØBK) ble stiftet i 1995 og er en av Norges største bluesklubber med ca 500 medlemmer.

Østkanten og Herr Nilsen samarbeider om bl.a. klubbkvelder, club:Larm og mye mye mer.

Klubben har utviklet seg til å bli en dyktig konsertarrangør og har blitt kåret til årets arrangør innen Norsk Rockforbund og mottatt bydel Gamle Oslos kulturpris.

Klubben har et styre på 13 personer med stor spennvidde musikkfaglig, organisatorisk og politisk. Alt arbeid gjøres på frivillig basis og det nedlegges ca. 3000 dugnadstimer pr.år. ØBK samarbeider med en rekke organisasjoner og konsertsteder i Oslo og har blitt en velkjent størrelse i bymiljøet.
Østkanten Bluesklubb har en målsetting om å vise bredden i bluesen, og har derfor tatt et strategisk valg som tilsier presentasjon av alle sjangere som har bluesen som sitt utgangspunkt. Gjennom bestillingsverk ønsker vi å oppnå en vitalisering av musikkformen og få frem nye uttrykk ved at ulike musikkarter møtes.

Ved å legge til rette for kunnskapssøking og konkret arbeid med å utforme interne rutiner og ansvarsområder, har klubbens styre oppnådd et høyt bevissthetsnivå i forhold til den virksomheten vi driver. Dette bidrar til at forholdene legges bedre til rette både for utøvere og publikum, og at kravene til kvalitet lettere innfris.

Program Østkanten Bluesklubb

Vi anser ØBK som en viktig del av byens mangfold. Gjennom musikken, målsetningene, festivalene, klubbtreff, samarbeid og temakvelder mener vi at vi har nådd et større og mer mangfoldig publikum enn hva vanlig er for en bluesklubb. Vi er f.eks den eneste bluesklubben i verden som har vedtektsfesta å feire 8. mars og 1. mai. Mange unge bluesband har igjennom ØBK fått muligheten til å spille på en større scene. Medlemskap koster kr 250.