Audun Automat

kr 150,- / 06.03.13 20:00 Del denne siden

Jørgen Mathisen - saksofon
Erlend Slettevoll - tangenter
Audun Ellingsen - bass
Henning Carlsen - trommer + elektronikk

Audun Automat er eit prosjekt som tek utgangspunkt i den europeiskeavantgardejazzen frå 60- og 70-talet. Vi prøvar å kople denne inspirasjonen opp mot nye utrykk frå notida sin jazz ogpopulærmusikk. Fokuset er på balansegangen mellom det komponerte og det improviserte, det stygge og det vakre, det kollektive og detsolistiske, kaos og orden.

www.oslojazzforum.no

www.facebook.com

Program

neste ti konserter

Hele programmet