Aspheim Oldtimers

Kr.150/100 / 08.05.14 20:00 Del denne siden

Øyvind Kvarvåg tp, Jan Inge Melsæter tb/vo, Stein C.Thue sax/cl/vo, Jan Brodin bjo/vo, Ivar Andresen pno/vo, Sture Janson bass, Dan Erik Strømme dms

Legendariske Gerhard Aspheim er borte, men bandet hans lever videre, og dette er et band som gjennom norsk jazzhistorie har stått som en ryggrad og inspirator for upcoming jazzmusikere.

Program

neste ti konserter

Hele programmet